Termeni și condiții – Marcă înregistrată OSIM

Proprietatea intelectuală, industrială și comercială

DERMA CLINIQUE STOLERIU GABRIELA SRL este marcă înregistrată la OSIM (M 2017 01674) încă din 14.03.2017 pentru produse şi/sau servicii grupate pe clase nr. 44: Servicii medicale; servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni. Pentru detalii consultați link-ul: https://osim.ro/wp-content/uploads/Publicatii-OSIM/BOPI-Marci/2017/Cereri_depuse14032017_publicate21032017.pdf

Înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii pentru produsele și/sau serviciile pentru care s-a efectuat înregistrarea, pe un termen de 10 ani de la data constituirii depozitului. Înregistrarea aduce cu sine interdicția, pentru terți, de a depune sau de a utiliza, fără autorizație, indiferent sub ce formă, marca sau unul din elementele sale caracteristice, pentru aceleași produse sau servicii. Pentru detalii consultați link-ul:

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/36/proprietatea-intelectuala-industriala-si-comerciala

Prin accesarea https://derma-clinique.ro (denumit în continuare Site-ul), acceptaţi, implicit şi necondiţionat, condiţiile generale de acces şi utilizare de mai jos (denumite în continuare Condiţiile Generale) şi toate prevederile legale aplicabile.

Drepturi de autor și marcă înregistrată

Drepturile de autor asupra conţinutului Site-ului aparţin DERMA CLINIQUE STOLERIU GABRIELA SRL. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate, sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în Site sunt proprietatea DERMA CLINIQUE STOLERIU GABRIELA SRL sau a unor terţi care au autorizat DERMA CLINIQUE STOLERIU GABRIELA SRL să le utilizeze.

Modelele şi lucrările prezentate în acest Site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi la protecţia desenelor şi modelelor industriale. Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale Site-ului şi ale lucrărilor şi modelelor care sunt reproduse acolo sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a Site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la DERMA CLINIQUE STOLERIU GABRIELA SRL, este strict interzisă şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Informaţii despre servicii

Site-ul constituie o prezentare generală a serviciilor furnizate de DERMA CLINIQUE STOLERIU GABRIELA SRL îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul Site, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a Site-ului, fără ca modificările să atragă răspunderea legală a DERMA CLINIQUE STOLERIU GABRIELA SRL.

Confidenţialitate

DERMA CLINIQUE STOLERIU GABRIELA SRL își asumă prin contract responsabilitatea privind confidențialitatea datelor și a proiectelor desfășurate pentru beneficiarii săi.

Sănătatea pacienților noștri este întotdeauna prioritară, pentru că sănătatea și frumusețea lor ne definește. Prin urmare, nu facem publice informații care pot aduce prejudicii sau dezavantaje pacienților noștri.

Păstrăm cu strictețe confidențialitatea și ne asumăm răspunderea de proteja identitatea și activitatea pacienților, fără a divulga nici o informație în lipsa unui acord.

Limitarea răspunderii

Utilizatorul foloseşte Site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, DERMA CLINIQUE STOLERIU GABRIELA SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea Site-ului sau a tuturor Site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul Site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nici o natură.

Informaţiile asupra serviciilor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de DERMA CLINIQUE STOLERIU GABRIELA SRL. Erori sau omisiuni pot interveni în redactare.